“Ieder mens is uniek. Daarom kiezen we voor een gerichte, persoonlijk aanpak.”

onze aanpak
Paul Arensman
Eigenaar & Begeleider

Wat is onze aanpak in begeleiding van de mensen?

We beginnen met een persoonlijk intakegesprek. Daarin maken we kennis met elkaar en bespreken we de wensen en behoeften. Ook hebben we gesprekken met gemeenten, reïntegratie-organisaties om een totaalbeeld te vormen en samen een ontwikkelplan samen te stellen. We gaan daarin niet over één nacht ijs, dit is het fundament waarop we gaan bouwen.

Onze begeleiding typeert zich door een gerichte, persoonlijke aanpak. Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen verhaal. Daar houden we rekening mee en we sluiten aan bij de unieke kwaliteiten en vaardigheden. Hoe verschillend de mensen die we begeleiden ook zijn, wat hen bindt is dat ze allemaal hun plek willen vinden in de maatschappij.

Om de vaardigheden, de sterke en zwakke punten van de mensen te leren kennen vindt de begeleiding in eerste instantie bij de Markthallen Culemborg (MHC) op de werkvloer plaats. Mocht blijken dat er behoefte is aan een andere activiteit, wat niet binnen ons pakket voorhanden is, dan kan er onder begeleiding van Re-Ma uitgeweken worden naar aangesloten bedrijven.

Door onze partners vergroten wij onze expertise

Werkzaak Rivierenland is een cruciale partner. Op regelmatige basis spreken we de zaken met hen door. Met Gezinsbegeleiding Autisme vindt afstemming over begeleiding bijna dagelijks plaats. Ego Centralis dient als klankbord en ondersteund ons met coaching en begeleiding. Zo monitoren we goed en kunnen we de ontwikkeling van de geplaatste deelnemers waarborgen. Met plaatsing hanteren we een standaard periode van drie maanden, met een eventuele uitloop van nog drie maanden. Mocht op basis van ontwikkeling in het traject blijken dat een deelnemer meer of minder tijd nodig heeft, dan zal er contact zijn met betreffende instantie om ofwel verlenging of een verkort traject te bespreken. We houden van korte lijnen, in het belang van de ontwikkeling van onze deelnemers.

Als het traject is afgerond, heeft de deelnemer voldoende bagage om zich zelfstandig en weerbaar op te stellen binnen onze maatschappij en een mogelijke werkomgeving. Daarmee is hij/zij in staat om eigen afweging voor keuzes te maken, aan te geven wat hij/zij nodig heeft, realistische grenzen te stellen, etc.

onze aanpak
Naar boven